Rejestracja
Dodaj ogłoszenie

Regulamin publikacji ogłoszeń

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego OgłoszeniawPolsce.pl

1. Serwis internetowy www.OgloszeniawPolsce.pl umożliwia podanie ogłoszenia zarówno w wersji bezpłatnej jak i w wersjach opłaconych - zgodnie z cennikiem dostępnym na odpowiedniej stronie (ceny podane są w poszczególnych miejscach serwisu).

2. Ogłoszenie w zależności od kategorii musi posiadać wypełnione poszczególne pola - pola te są zaznaczone czerwoną gwiazdką.

3. Ogłoszenie dodane w serwisie internetowym jest widoczne dla użytkowników przez określoną liczbę dni od momentu zamieszczenia.

4. Dodając ogłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę MACNET z siedzibą w Katowicach przy ulicy Panewnickiej 91 do celów publikacji ogłoszenia i weryfikacji a także celów marketingowych portalu ogłoszeniowego.

5. Zamieszczane ogłoszenia muszą być zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Na zmieszczonych zdjęciach nie mogą być widoczne twarzy osób.

6. Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo usuwania ogłoszeń sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
  • o treści naruszających: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanej z dyskryminacją rasową;
  • zawierających treść karalną;
  • zawierających twierdzenia podważające fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem;
  • godzących w dobra osobiste osób trzecich, w tym także typu: za długi... nie odpowiadam;
  • -  dotyczących:
  • środków odurzających i psychotropowych;
  • przedmiotów, których wprowadzanie do obrotu jest prawnie zabronione;
  • napojów alkoholowych;
  • wyrobów tytoniowych;
  • gier losowych, zakładów wzajemnych - gry cylindryczne, gry w karty, gier na automatach losowych, totalizatorów, piramidek finansowych, łańcuszków szczęścia, wróżb, leków i środków farmaceutycznych;

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku siły wyższej, które zakłóciły pracę serwisu internetowego www.OgłoszeniawPolsce.pl.

8. W przypadku nieukazania się ogłoszenia zostanie ono zamieszczone w terminie ustalonym z Ogłoszeniodawcą.

9. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.

Reklama

Szkolenia i konferencje Wydarzenia kulturalne Ślub Logistyka